Szkoła Tańca i Wdzięku Przemienieccy »

MAJA PIETKIEWICZ

„Czasami rzeczy stają się możliwe, jeśli chcesz tego wystarczająco mocno.”

Autor nieznany

.

.

.

Największe osiągnięcia jako  trenera

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, instruktor sportu, instruktor rekreacji ruchowej, fitness – nowoczesne formy gimnastyki, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

W Szkole Tańca:

Prowadzi zajęcia gimnastyczne/korekcyjne dla najmłodszych.